Forskning i Fickformat

Forskning i Fickformat är en vetenskaplig skriftserie som ges ut av stiftelsen Stockholm School of Economics Institute for Research (SIR) i samarbete med revisions- och rådgivningsföretaget PwC. Syftet är att i lättillgänglig form sprida aktuell forskning om företag och samhälle.

Författarna är huvudsakligen nydisputerade forskare från svenska universitet och högskolor. Serien utkommer sedan 2008 med fyra skrifter om året.

Huvudredaktör för skriftserien är Filip Wijkström, seek docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Kontaktperson vid PwC för frågor om Forskning i Fickformat är Sussanne Sundvall, auktoriserad revisor, samt ordförande för PwCs skriftråd.